Κ.Η.Φ.Η

Το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Δήμου Ήλιδας ιδρύθηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 2004. Αντικείμενο του είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων μη δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα ( κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ) των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει.

Σκοπός του Κ.Η.Φ.Η είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, η διατήρηση μίας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού , η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η βελτίωση ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Το κέντρο λειτουργεί στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου στην Αμαλιάδα και η είσοδός του είναι διαμορφωμένη ώστε η πρόσβαση να είναι εφικτή και από άτομα Α.Μ.Ε.Α. Το ωράριο λειτουργίας είναι 7:30 πμ έως 3:30 μμ από Δευτέρα έως Παρασκευή και λειτουργεί όλο το έτος ενώ η δυναμικότητά του είναι 25 ατόμων .

Το πρόγραμμα διέπεται από αναγνωρισμένες ειδικές αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων:

 • Διαβίωση σε αξιοπρεπείς συνθήκες σε οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

 • Υποστήριξη της διατήρησης της αυτονομίας, κοινωνικής συμμετοχής, επικοινωνίας και αυτάρκειας.

 • Απολαβή υπηρεσιών κοινωνικής και νοσηλευτικής φροντίδας που εξασφαλίζουν υγεία και ποιοτική διαβίωση.

Στο Κ.Η.Φ.Η παρέχονται υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • Νοσηλευτική φροντίδα

 • Φροντίδα για την ικανοποίηση συνθηκών διαβίωσης

 • Ατομική υγιεινή

 • Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης

 • Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (στο μέτρο του δυνατού)

Το κέντρο στελεχώνεται από απαραίτητο προσωπικό που εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του:

 • Μία κοινωνική λειτουργός

 • Μία νοσηλεύτρια

 • Δύο κοινωνικούς φροντιστές

 • Ένα βοηθητικό προσωπικό

Η παροχή φροντίδας των ηλικιωμένων θα πρέπει να είναι σωματική, ψυχική, νοητική, συναισθηματική και όταν κρίνεται αναγκαίο και πνευματική.

Η παραπάνω προσέγγιση προϋποθέτει από τον κοινωνικό λειτουργό:

 • Την λήψη ιστορικού

 • Υποδοχή – συμπλήρωση αίτησης υποψηφίου

 • Την καταγραφή των αναγκών

 • Την ενημέρωση σε θέματα αγωγής υγείας, ενδυνάμωση της ψυχικής κατάστασης και κινητοποίηση για συμμετοχή σε αυτοφροντίδα

 • Διατήρηση και ενημέρωση του ατομικού φακέλου

 • Συνεργασία με την οικογένεια, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο

Οι παρεμβάσεις της νοσηλεύτριας στο κέντρο, αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών τους:

 • Εκτίμηση την κινητικής και διατροφικής κατάστασης

 • Επίβλεψη, παρακολούθηση λήψης φαρμάκων και όταν χρειάζεται χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής

 • Αντιμετώπιση περιορισμένων ελκών ή τραυματισμών του δέρματος

 • Εκπαίδευση σε θέματα που χρήζουν καθημερινής φροντίδας(θρεπτική υποστήριξη, αποφυγή κατακλίσεων κλπ) των ηλικιωμένων

 • Οργάνωση και διαχείριση αναλώσιμου ή μη αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

Το έργο του κοινωνικού φροντιστή αφορά την παροχή ατομικής υποστήριξης προς τους εξυπηρετούμενους βάσει των αναγκών τους. Συγκεκριμένα:

 • Ατομική υγιεινή, καθαριότητα

 • Υποστήριξη στην λήψη των φαρμάκων

 • Υποστήριξη σε μεταφορά – μετακίνηση – συνοδεία

 • Προετοιμασία πρωινού και δεκατιανού

Το έργο του βοηθητικού προσωπικού αφορά στην εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών. Συγκεκριμένα:

 • Εργασίες καθαριότητας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

  Kτίριο ΚΗΦΗ

  Δράσεις ΚΗΦΗ: Γεύματα Αγάπης